Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Αλλάζουν τα διπλώματα οδήγησης από 19/1/2013!!!!

Αλλάζουν τα διπλώματα οδήγησης από 18/1/2013
Αλλάζουν τα διπλώματα οδήγησης από τις 19/1/2013 και έρχονται τα πάνω κάτω σε αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τα διπλώματα, τις κατηγορίες οχημάτων και τα ηλικιακά κριτήρια για την απόκτηση άδειας οδήγηση. Λόγω της εναρμόνιση της  Ελληνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή τα διπλώματα θα αλλάξουν και όσοι προλάβουν και περάσουν θεωρητικά και γραπτά και εκδοθεί το Πρακτικό εξέτασης μέχρι τις 18/1/2013 υπάγονται στις διατάξεις την υπάρχουσας νομοθεσίας. Με το ΠΔ 15/2013 που θα ισχύει από 19/1/2013 αυξάνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και για την απόκτηση άδειας οδήγησης ΙΧ από 20 σε 25 και αντίστοιχα αυξάνονται τα θεωρητικά μαθήματα.
Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ισχύ των διπλωμάτων όπου για τα ερασιτεχνικά η διάρκεια ισχύος είναι τα 15 έτη και πλέον θα απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις για την ανανέωσή τους. Στα επαγγελματικά εξακολουθεί να ισχύει η πενταετία. Το όριο είναι στα 65 έτη όπου η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται ανά τριετία.
Όπως είναι φυσιολογικό σε κάθε νέο λανσάρισμα, νομοθεσίας ή πάσης φύσεως το κόστος αυξάνει... Έτσι τα παράβολα γίνονται ακριβότερα τόσο για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αλλά και για τα παράβολα των γιατρών. Αυτονόητα πράγματα.
Παράλληλα δημιουργούνται νέες κατηγορίες οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα. Δημιουργούνται υποκατηγορίες στα δίκυκλα και κυρίως στα Βαρέα, προσαρμόζοντας τις άδειες στην τεχνολογία και τις προδιαγραφές των οχημάτων που κυκλοφορούν. Θεσμοθετείται η Γ1 για φορτηγά έως 7,5 τόνους και η Δ1 για λεωφορείο έως 16 θέσεων.

Κατηγορίες αδειών
Οι άδειες οδήγησης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία ΑΜ: 
Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα

Κατηγορία Α1:
− Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και
− Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW

Κατηγορία Α2:
Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Κατηγορία Α:
− Μοτοσικλέτες, και
− μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW

Κατηγορία Β1:
Τετράκυκλα, η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.

Κατηγορία Β:
Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg. Η οδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα 3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα από επιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V και φέρουν τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.

Κατηγορία ΒΕ:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Κατηγορία C1:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία C1Ε:
− σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και
− σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω
των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000kg

Κατηγορία C:
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία CΕ:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία D1:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού, μέγιστου μήκους 8 m.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία D1Ε:
Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.

Κατηγορία D:
Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός του οδηγού. Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη  επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Κατηγορία DΕ:
Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.

1 σχόλιο:

  1. Καλή σας ημέρα,
    Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον νέο νόμο που έχει καταληκτική ημερομηνία τις 28/2, σύμφωνα με τον οποίο ο κλάδος σας καθώς κι άλλοι υποχρεούστε να εκδίδετε αποδείξεις από ταμειακή μηχανή. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.sotiriadis.com.gr έχει μεγάλη ποικιλία από ταμειακές μηχανές και μηχανές γραφείου σε καλές τιμές. Μη διστάσετε να ρωτήσετε ο,τιδήποτε

    Στη διάθεση σας, με φιλικούς χαιρετισμούς

    ΑπάντησηΔιαγραφή