Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας

Update: Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας

Για λόγους περιορισμού των δαπανών καταστροφής και επανέκδοσης των πινακίδων κυκλοφορίας όσων οχημάτων τίθενται σε προσωρινή ακινησία και παραμένουν στις Δ.Ο.Υ. πέραν του δωδεκαμήνου, το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή οι πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων που τίθενται σε προσωρινή ακινησία να μην καταστρέφονται πλέον και να παραμένουν στις εφορίες για όλη την περίοδο της ακινησίας. 

Η εκούσια ακινησία ενός οχήματος είναι προσωρινή διαρκεί δώδεκα μήνες, αλλά δίδεται περίοδος χάριτος για άλλους δώδεκα μήνες πριν οι πινακίδες καταστραφούν.


Διευκρινίζεται ότι και μετά την παρέλευση της διετίας από τη δήλωση ακινησίας δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών παρά μόνο για το έτος κατά το οποίο το όχημα θα επανέλθει στην κυκλοφορία.

 Έτσι αν κάποιος παραδώσει πινακίδες και επιθυμεί να ξαναβάλει το αυτοκίνητό του στην κυκλοφορία για παράδειγμα έπειτα από μία πενταετία, θα πληρώσει τέλη μόνο για το έτος που θα γίνει η άρση  της ακινησίας κι όχι για προηγούμενα όπως διαδίδεται. Κατόπιν θα πάρει από τη οικεία Δ.Ο.Υ. τις πινακίδες εαν αυτές δεν έχουν καταστραφεί ή το δελτίο καταστροφής τους και την πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας ώστε να προσέλθει στην αρμόδια διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας και να εκδοθούν νέες πινακίδες με παράβολο 30 ευρώ.   
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκδοθούν νέες πινακίδες είναι να υπάρχει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ, ή να ελεγχθεί το αυτοκίνητο ως ανάριθμο εφόσον το Δελτίο έχει λήξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου