Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Κατάθεση πινακίδων αλλιώς πρόστιμο για τα ανασφάλιστα οχήματα...
Το πρόβλημα με τα ανασφάλιστα είναι δεδομένο καθώς πολλοί λόγω της οικονομικής κρίσης δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Νόμο. Το πρόβλημα αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο που αναλαμβάνει να αποζημιώσει όσους εμπλέκονται σε ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, καθώς οι πόροι του έχουν συρρικνωθεί.

 Όπως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, δρομολογήθηκε η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, του Υπουργείου Μεταφορών και των ΔΟΥ. 

Έτσι όσα πινακιδωμένα οχήματα δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ θα πληρώσουν βαρύτατο πρόστιμο. Με νομοθετική ρύθμιση στενεύουν τα περιθώρια και θα πρέπει όσοι έχουν ανασφάλιστα να σπεύσουν είτε να ασφαλίσουν το όχημα τους ή να παραδώσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας. 

Ο νόμο θα ισχύει από 14 Απριλίου και προβλέπει τα εξής:«Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς την κατά το άρθρο 2 ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται, πέραν των αναγραφομένων στο άρθρο 12 ποινών, και οι παρακάτω κυρώσεις:


α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για δέκα (10) ημέρες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής ατυχήματος από όχημα επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού σήματος ασφάλισης.


β) Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνεται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ του κατά το άρθρο 16 του κ.ν. 489/1976 Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με χίλια (1.000) ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, πεντακόσια (500) ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τα δίκυκλα. 
Το παραπάνω χρηματικό πρόστιμο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.»

gocar.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου